2018 Oficjalne zasady konkursu Beauty Awards | PL.Lamareschale.org

2018 Oficjalne zasady konkursu Beauty Awards

2018 Oficjalne zasady konkursu Beauty Awards

2. Jak wpisać: „wejść, wizyta womenshealthmag.com/beautypicks («Strona internetowa») w Okresie Promocji i całkowicie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zgłoszeniowym, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy kompletny domowy (bez pO Boxes) Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym), data urodzenia oraz adres e-mail. Następnie przesłać formularz zgłoszeniowy do witryny internetowej (dalej „Entry” lub „Zapisy”). Wszystkie zgłoszenia muszą być odbierane przez 23:59 ET, 15 kwietnia 2009. Limit jeden (1) Wejście na osobę i adres e-mail dziennie przez cały okres promocji. Wpisy przez tę samą osobę w nadmiarze granicach podanych w niniejszym dokumencie zostanie zdyskwalifikowany. Zapisy złożone Witryna sieci Web zostaną uznane zostały złożone przez upoważnionego posiadacza rachunku na adres e-mail podany przez uczestnika w momencie wejścia „uchwyt autoryzowany konto” jest zdefiniowany jako osoba fizyczna, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawca dostępu do Internetu, dostawcy usług online lub organizacja (np biznesu, Educa

load...

TIONAL instytucja, etc.), który jest odpowiedzialny za przydzielanie adresów e-mail dla domeny związanej z przedłożonych adres e-mail.

3. Losowanie;

Szanse na wygraną: Sponsorzy losowo wybiera zwycięzcę (ów) spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń otrzymanych w dniu 16 kwietnia 2009. Szanse na wygraną zależą całkowita liczba kwalifikujących się wejść otrzymał.

4. POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY: Potencjalny zwycięzca (-y) zostanie powiadomiony przez e-mail, korzystając z informacji zawartych w jego / jej Entry, w dniu lub około 16 kwietnia 2009. Sponsorzy będą następnie wysłać do potencjalnego zwycięzcę (ów) przez e-mail w adres na jego / jej wejścia, pisemne oświadczenie o kwalifikowalności, zwolnienia z odpowiedzialności, reklama wersji, chyba że zakazane przez prawo, oraz wszelkich innych dokumentów, które wymagają Sponsorzy (dalej „Zaświadczenie”).

load...

W celu umorzenia jego / jej nagrody, potencjalny zwycięzca (e) podpisuje, które notarialnie i powrót do Sponsorów oświadczeniu w ciągu czternastu (14) dni od daty Sponsorzy przesłanym oświadczeniu.

Każdy gość (jego / jej rodzica / opiekuna prawnego, jeżeli mieszkaniec jurysdykcji, która go uzna / nią być minor) podpisuje, które notarialnie i powrócić do Sponsorów zobowiązania Release, Publicity Release, chyba że zabrania tego prawo, a wszelkie inne dokumentacja Sponsorzy wymagają w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania przez potencjalnego zwycięzcę (ów).

W przypadku: (a) potencjalny zwycięzca (s) nie może zostać osiągnięty bez względu na przyczynę, po rozsądnym wysiłku zostało wywierana na podstawie informacji podanych we wpisie, (b) niezgodności z powyższym lub w którymś z wyżej wymienionych okresów (c) potencjał zwycięzcą okaże się nie kwalifikuje do wprowadzenia loterii lub otrzymać nagrodę, (d) potencjalny zwycięzca nie może lub nie być zgodne z oficjalnymi zasadami, (e) powiadamianie nagroda potencjalnego zwycięzcę lub Oświadczenie jest zwracany jako niedostarczone na cokolwiek powodem, lub (f) potencjalny zwycięzca nie wypełni zobowiązań związanych oświadczeniu-potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z loterii i alternatywnej potencjalnego zwycięzcę może być wybrany według uznania sponsorów spośród innych uprawnionych zgłoszeń otrzymaliśmy.

Wybór zwycięzcą jest pod nadzorem sponsorom, których decyzje są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach.

Jeżeli adres e-mail, numer telefonu, lub w domu dyskusyjnych zmiany adresu uczestnika po on / ona wchodzi loterii, jest wyłączną odpowiedzialność uczestnika do powiadamiania Sponsorzy pocztowe powiadomienia korespondencji na adres podany poniżej, aby zostać przyjęte przed końcem promocji Kropka.

5. NAGRODY: przybliżona wartość detaliczna (dalej „ARV”) nagrody wynosi $ 400.00 i składa się z $ 400 Gift Card Sephora.

„Całkowita ARV wszystkich nagród przyznanych wynosi $ 400.00.”

Istnieje w sumie 1 nagroda (ów), które zostaną udzielone zwycięzcy 1 (-ów).

6. RELEASE reklamowych;

Wykorzystanie informacji osobistych: Z wyjątkiem gdzie jest to zabronione lub ograniczone przez prawo, akceptacja zwycięzcy w nagrodę stanowi umowę zwycięzcy i zgody dla sponsorów w użyciu i / lub publikować zwycięzcy imię i nazwisko, miasto i państwo zamieszkania, fotografie lub inne wizerunki, wejścia, zdjęć, portrety, głosowe, opinie, informacje biograficzne (w całości lub w części), i / lub oświadczenia złożone przez zwycięzcę dotyczące loterii lub sponsorujące na całym świecie i na wieczność dla wszelkich celów, włączając, lecz nie ograniczając się do, reklamy, handlu i / lub promocji w imieniu Sponsorów w każdym i wszystkich form przekazu, znany obecnie lub w przyszłości opracować, w tym, ale nie ograniczając się do, druk, telewizja, radio, elektroniczny, telewizja, czy World Wide Web, bez dalszego ograniczenia, ograniczenia, kompensacja, zawiadomienie, recenzje, lub zatwierdzenia.

Wprowadzając loterii, uczestnicy będą dzielić swoje dane osobowe ze sponsorami.

Dane osobowe gromadzone przez Sponsorów zostaną wykorzystane do podawania loterii i przyznania nagrody.

Ponadto, wprowadzając, uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowania Rodale Inc. Danych osobowych uczestnika w sposób opisany w polityce prywatności w http://www.rodale.com - 1,6597,8 - 114,00.html.

Zapoznaj się z polityką prywatności Rodale dla ważnych informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez Rodale.

Rodale nie ponosi odpowiedzialności za ujawnień dokonanych przez osoby trzecie.

Rodale używa uzasadnionych starań handlowych w celu zapewnienia zgodności z prawem federalnym CAN-SPAM i podmiotów może następnie zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawarte w polityce prywatności Rodale użytkownika.

Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Sponsora na kwit i nie zostanie potwierdzony lub zwracane.

„(Dla kanadyjskich mieszkańców, uczestnicy zgadzają się również, że poprzez wprowadzenie loterii, ich dane osobowe zostaną przeniesione do Sponsorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki dla powyższych celów i mogą być dostępne przez władze amerykańskie zgodnie z amerykańskimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, a. Dane osobowe / lub nakazy sądowe Uczestnicy nie będą udostępniane osobom trzecim, inne niż określone w regulaminie Oficjalnych lub zgodnie z polityką prywatności Rodale za)”7. Brak manipulowania.;

Prawo do odwołania, ZMIENIAJĄ: Sponsorzy i ich spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, przedstawicieli, agentów, następców przypisuje, pracownicy, urzędnicy i dyrektorzy nie mają żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności udzielenia jakiejkolwiek nagrody dla uczestników, z w odniesieniu do: (a) Wpisy, które zawierają nieprawdziwe informacje lub nie spełniają lub narusza zasad urzędowych;

(B) Wpisy roszczenia nagroda lub zawiadomień, które są zagubione, spóźnione, niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe, uszkodzone lub inaczej nie odebrane przez odbiorcę, w całości lub w części, ze względu na komputerze, błędu ludzkiego lub technicznego wszelkiego rodzaju;

(C) uczestników, którzy popełnili nadużycia lub oszustwa z wejściem lub uczestnictwo w loteriach lub uzyskaniem nagrody;

(D) telefonicznych, elektronicznych, sprzętu, oprogramowania, sieci, Internetu lub komputera usterki, awarie lub trudności;

(E) każda niezdolność do zaakceptowania zwycięzcy nagrodę dla jakiejkolwiek przyczyny;

(F) jeżeli nagroda nie może być przyznana z powodu rezygnacji z podróży, opóźnień lub przerw na skutek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, terroryzmu, pogody lub innego podobnego zdarzenia poza kontrolą sponsorów;

Lub (g) jakiekolwiek szkody, uszkodzenia lub straty jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez jakąkolwiek nagrodę lub wynikające z wydający, przyjęcia, posiadania, używania, nadużywania, utraty lub misdirection jakiejkolwiek nagrody lub wynikające z udziału w tej promocji lub promocji lub działań nagród związanych ,

Sponsorzy zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, aby zdyskwalifikować dowolną osobę uzna za (a) ingerowanie w proces wprowadzania lub funkcjonowania loterii, lub z jakichkolwiek stron internetowych promowanie loterii;

(B) działanie na naruszenie przepisów urzędowych;

Lub (c) zawarcie lub próbuje wprowadzić loterii wielokrotnie dzięki wykorzystaniu wielu adresów e-mail lub użycia jakichkolwiek urządzeń automatycznych robotów lub do przesyłania zgłoszeń.

Jeśli Sponsorzy ustalić, według własnego uznania, że ​​trudności techniczne lub nieprzewidziane zdarzenia zagrozić integralności lub rentowności Sweepstakes, Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia wpisy sporny i / lub wypowiedzieć odpowiednią część promocji Sweepstakes, łącznie z całą loteriach promocyjnych i / lub modyfikować loterii i / lub przeprowadzić losowanie o przyznaniu nagród (s) przy użyciu wszystkich uprawnionych zgłoszeń otrzymanych od dnia wypowiedzenia.

Jeśli loterii jest zakończone lub zmodyfikowane ze względu na trudności techniczne lub nieprzewidzianych wydarzeń przed datą wygaśnięcia Okresu Promocji, informacja zostanie zamieszczona na womenshealthmag.com/beautypicks.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności;

ZASTRZEŻENIE GWARANCJI;

FORUM WYBÓR klauzuli: uczestnicząc w Sweepstakes, uczestnicy oraz zwycięzca zgadza się, aby zwolnić i pozostanie nieszkodliwym dla sponsorów i ich spółek dominujących, jednostek zależnych, oddziałów, partnerów, przedstawicieli, agentów, następców przypisuje, pracowników, kierowników i dyrektorów, z wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody, szkody, szkody, koszty lub wydatki w ogóle w tym, bez ograniczeń, uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała (w tym emocjonalne) i / lub śmierć, które mogą wystąpić w związku z przygotowaniem do, lub uczestnictwa w Sweepstakes lub posiadanie, akceptacja i / lub użycie lub niewłaściwe nagrody lub udziału w jakiejkolwiek działalności związanej Sweepstakes-a do jakichkolwiek roszczeń lub przyczyn działania na podstawie prawa publiczne, zniesławienie lub inwazji prywatności i dostawy towarów.

Przyjmując nagrodę, zwycięzca zgadza się, że wszelkie zobowiązania dotyczące lub wynikające z nagrody spoczywa wyłącznie na producenta towarów lub ich filii.

Sponsorzy oraz ich spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, przedstawicieli, agentów, następców przypisuje, pracownicy, urzędnicy i dyrektorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia uczestników lub na komputerze jakiejkolwiek innej osoby, niezależnie od tego, jak spowodował, odnoszące się do lub wynikające z wprowadzania lub pobierania materiałów lub oprogramowania w związku z tym Sweepstakes.

Uczestnicy i zwycięzcy przyznać, że sponsorzy nie popełnił ani nie są w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek gwarancji, oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w rzeczywistości lub w prawo, w stosunku do jakiejkolwiek nagrody, w tym, ale nie ograniczając się do wyraźnych gwarancji udzielonych przez producenta towarów lub ich filii.

Z wyjątkiem gdzie jest to zabronione, wszystkie problemy i pytania dotyczące budowy, ważności, interpretacji i wykonalność niniejszego Regulaminu lub prawa i obowiązki podmiotu lub jednostki sponsorujące w związku z Sweepstakes, podlega i będzie interpretowana zgodnie z tymi przepisami z Commonwealth of Pennsylvania, nie dając efektu do dowolnego wyboru prawa lub norm kolizyjnych (czy z Commonwealth of Pennsylvania, lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), co spowodowałoby stosowanie prawa jakiegokolwiek państwa innego niż Commonwealth of Pennsylvania.

Ponadto, w przypadku sporu dotyczącego Sweepstakes (w tym niniejszego Regulaminu) wnosi się w odpowiednim stanie lub federalny sąd właściwy ze względu na przedmiot znajduje się w hrabstwie Lehigh w Pensylwanii.

Uczestnicy niniejszym nieodwołalnie zgadza się na osobistej jurysdykcji tych sądów i zrzekają się wszelkich roszczeń forum non wygody lub braku osobistej jurysdykcji mogą mieć.

9. Lista zwycięzców;

FUTURE SWEEPSTAKES / Konkursy: lista zwycięzców zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej w dniu lub około dnia 16 kwietnia 2009 roku lub, aby otrzymać listę zwycięzców po 15 kwietnia 2009 roku wysłać e-mail [email protected], a w organizmie typu e-mail: e-mail do mnie listy zwycięzcy na "2009 Beauty Awards Sweepstakes".

10. Sponsor: sponsorów Sweepstakes są Rodale Inc., 33 East Minor Street, Emmaus, PA 18098 - 0099.

FAKTY loterii

$ 400 Gift Card Sephora DETALICZNYM liczbę nagród szanse wygranej zależy od całkowitej liczby otrzymanych zgłoszeń kwalifikujących
load...

Powiązane wiadomości


Post Piękno

7 Podstępne sposoby Bakterie trafiają do twoich produktów kosmetycznych

Post Piękno

Jakie 10 celebrytów powiedziało o swoich zmaganiach z trądzikiem

Post Piękno

7 sposobów, aby skrócić swój czas do wyschnięcia na pół

Post Piękno

6 Scary Sunscreen Ingredients i 6 Safe SPF Products

Post Piękno

The Exact Routine Ten blogger uroda przysięga na świecącą skórę

Post Piękno

10 promocji piękności, które sprawią, że będziesz wyglądać młodziej

Post Piękno

7 miejsc w twoim ciele, w których makijaż nie należy

Post Piękno

4 Trendy urody z większymi korzyściami

Post Piękno

10 Zmagań Tylko blondynki mogą naprawdę zrozumieć

Post Piękno

7 najpopularniejszych środków do czyszczenia skóry - i jak wybrać najlepszy dla Ciebie

Post Piękno

Czy Twoje nawyki na punkcie makijażu sprawiają, że wyglądasz staro?

Post Piękno

7 Pokarmów, które oczyszczają twoją cerę